DSR Koliber

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber

Przeznaczenie i opis

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber produkcji firmy Radionika Sp. z o.o. jest przeznaczony do dyspozytorskiej komunikacji radiowej w sieciach Polskich Kolei Państwowych. System ten jest  nowoczesnym rozwiązaniem technicznym, specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb PKP. Może być instalowany wzdłuż szlaków kolejowych, zapewniając dwustronna łączność radiową w paśmie VHF pomiędzy dyspozytorem/dyżurnym a abonentami i użytkownikami systemu wyposażonymi w radiotelefony przewoźne, stacjonarne lub przenośne.

System gwarantuje użytkownikowi sieci radiotelefonicznej sprawne i wygodne komunikowanie się przy wykorzystaniu stosowanych sposobów i metod komunikowania się. Zapewnia dwustronną transmisję audio, realizację połączeń wykorzystując stosowaną na PKP sygnalizację tonową (ZEW 1, ZEW 2, ZEW 3), nadawanie i odbiór sygnału alarmu Radio-Stop. Uwzględniając rozwój techniczny i funkcjonalny współczesnych systemów radiokomunikacyjnych DSR Koliber umożliwia także realizację bardziej zaawansowanych funkcji i opcji dostępnych w nowoczesnych sieciach radiotelefonicznych. W szczególności system pozwala na: realizację funkcji selektywnego wywołania (SELCALL), kodowania CTCSS/DCS i transmisji danych (m.in. w celu identyfikacji abonentów), odbieranie sygnałów GPS, rejestrację prowadzonych na kanałach radiowych rozmów i zdarzeń oraz współpracę z innymi aplikacjami komputerowymi. System wyposażony jest w interfejsy diagnostyczne umożliwiające jego zdalny nadzór i monitoring. 

Świadectwo dopuszczenie do eksploatacji nr U/2008/0111, bezterminowe, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego z dnia 30.10.2008r.

Konstrukcja systemu oraz użyta technologia pozwala również na wykorzystanie go do współpracy i integracji z innymi systemami radiokomunikacyjnymi, m.in. z systemami terminali stałych GSM-R, wdrażanymi na wybranych liniach kolejowych PKP.