DSR Koliber

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber

Technologia

Zastosowana technologia 

Konstrukcja oparta jest na przemysłowym standardzie szafy teletechnicznej typu rack 19” w której zabudowane są moduły wykonawcze/funkcjonalne systemu. Konstrukcja mechaniczna modułów wewnętrznych wykonana jest ze stali powlekanej powłokami ochronnymi (chromowanie, lakierowanie proszkowe) oraz z aluminium. Konstrukcja ma charakter szufladowy i jest skręcana. Moduły funkcjonalne mają zunifikowaną konstrukcję mechaniczną ułatwiająca obsługę techniczną urządzeń.

Konstrukcja elektroniczna

W budowie systemu zastosowano moduły radiotelefonu pociągowego Koliber VHF, które realizują funkcjonalność związaną z transmisją radiową VHF.  

W warstwie odpowiedzialnej za transmisję cyfrową zastosowano sprawdzone, bezpieczne i niezawodne technologie transmisji danych w standardzie E1, SDH, Ethernet, G.sHDSL dostosowując się do potrzeb i wymagań użytkownika kolejowego.

Kompatybilność systemu z istniejącymi instalacjami

System zapewnia pełną kompatybilność z warunkami montażowymi i przyłączeniowymi istniejącymi w użytkowanych punktach stacjonarnych. Standardowe gabaryty urządzeń oraz zastosowane rozwiązania mechaniczne zapewniają szybki montaż i uruchomienie systemu. W pełni zapewniona jest kompatybilność elektryczna (standardowe interfejsy) i radiowa (standardowe parametry transmisji radiowej).

Kompatybilność urządzenia z wymogami formalnymi

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber spełnia wymagania i zapisy obowiązujące w następujących dokumentach normujących użytkowanie tego typu urządzeń:

  • Wymagania techniczno-eksploatacyjne na radiotelefon pociągowo-stacyjny dla potrzeb PKP – normatyw techniczny nr WTE/RP1-1 z 2007 r.,
  • Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania radiołącznością – normatyw techniczny nr WTE/SZS1-1 (2007 r.)
  • Instrukcja Ie-14 (E-36) o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • Instrukcja R-12 o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP,
  • Wymagania UKE w zakresie stosowania urządzeń nadawczo-odbiorczych w sieciach radiotelefonicznych.