DSR Koliber

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber

Funkcjonalność

Funkcjonalność systemu

Oferowany system dyspozytorski zapewnia z poziomu dyspozytora realizację  następujących funkcji:

 • dwustronna łączność audio w relacji dyspozytor – użytkownicy stacji ruchomych znajdujących się w zasięgu stacji bazowych (translacji) podłączonych do systemu,
 • możliwość pracy stacji bazowych w terenie w trybie lokalnym;
  przełączenie w tryb pracy lokalnej następuje z poziomu dyspozytora LCS lub lokalnie po wprowadzenie kodu dostępu,
 • obsługa sygnałów specjalnych i alarmowych obowiązujących w PKP
  (Zew1, Zew3, Radio-Stop),
 • adresowanie stacji bazowych wybranych do nadawania,
 • indywidualne wywołanie abonentów ruchomych (pod warunkiem posiadania odpowiednich urządzeń abonenckich),
 • pełna identyfikacja wszystkich użytkowników systemu,
 • w przypadku posiadania odpowiednio wyposażonych urządzeń abonenckich system sprawdza obecność abonenta w strefie zasięgu radiowego,
 • zdalne testowanie urządzeń systemu,
 • identyfikacja stanów pracy urządzeń systemu,
 • obsługa systemu z poziomu oprogramowania PC,
 • synchronizacja czasu urządzeń systemu w oparciu o sygnalizację GPS,
 • automatyczne przełączanie systemu na łącza awaryjne. 

Głównym interfejsem obsługi systemu jest komputer dyspozytorski wyposażony w oprogramowanie wizualizujące pracę systemu. Obsługa audio na stacji dyspozytorskiej odbywa się poprzez interfejs audio zainstalowany na stanowisku dyspozytorskim, w skład którego wchodzą mikrofon (gęsia szyja z PTT), pedał nożny PTT, głośniki zewnętrzne.

Wszystkie stacje bazowe zdalnie sterowane są również wyposażone w konsole sterujące, które wykorzystywane są przy pracy lokalnej stacji bazowych.