DSR Koliber

Dyspozytorski System Radiołączności DSR Koliber

Wykonanie

System zdalnego sterowania – struktura systemu.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności logiczna struktura łączności (oraz struktura fizyczna na poziomie interfejsu z systemem transmisji danych) zrealizowana została w formie gwiazdy, której punktem centralnym jest koncentrator systemu zlokalaizowany w LCS.

Rys. 1 Struktura systemu

Kompatybilność systemu ze standardami telekomunikacyjnymi w zakresie medium transmisyjnego została osiągnięta dzięki zastosowanym interfejsom. Podstawowym interfejsem łączności w systemie zdalnego sterowania jest interfejs E1 (G.703) w strukturze SDH. Każda translacja połączona jest z LCS oddzielnym łączem E1.

Elementy systemu i ich montaż                                    

Elementy systemu DSR Koliber są dostarczane jako wstępnie zmontowane (szafy telekomunikacyjne). Dzięki odpowiedniej konstrukcji można jednak w razie konieczności w łatwy sposób wymieniać (serwis) lub uzupełniać (rozbudowa) poszczególne ich moduły składowe.

Translacja (stacja bazowa)

Moduły translacji wbudowane są w standardową szafę telekomunikacyjną o wymiarach 600mm x 600mm x 1580mm (33U). W każdej z nich umieszczono następujące elementy funkcjonalne: moduł manipulatora lokalnego z głośnikiem i mikrofonem, moduły radiotelefonów z zasilaczami (od 1 do max 4 w jednej translacji), moduł sterownika oraz moduł zasilania z baterią akumulatorów. Wygląd kompletnej translacji przedstawia Rys. 2.

Rys. 2. Wygląd translacji.

(1) Manipulator z głośnikiem i mikrofonem
(2) Sterownik
(3) Moduł N/O kanału 1
(4) Modul N/O kanału 2
(5) Zasilacz 1
(6) Zasilacz 2
(7) Moduł serwisowy + dokumentacja
(8) Przedział akumulatorów
(9) Łącznica zasilania sieciowego

Centrum Dyspozytorskie

W centrum dyspozytorskim (LCS) zainstalaowany jest koncentrator systemu wraz z jednym lub więcej stanowiskami dyspozytorskimi. Koncentrator z jednej strony połączony jest z translacjami poprzez system teletransmisyjny dostępny w danej lokalizacji (kanały E1), z drugiej – ze stanowiskami dyspozytorskimi poprzez dedykowane, lokalne połączenia kablowe.

Koncentrator

Moduł koncentratora wbudowany jest w standardową szafę telekomunikacyjną o wymiarach 600mm x 600mm x 800mm (10U). Możliwe jest instalowanie koncentratora w szafie teletechnicznej translacji. 

Stanowisko dyspozytorskie

Stanowisko dyspozytorskie zbudowane jest w oparciu o komputer przemysłowy w obudowie typu rack 19” umieszczony  w szafie teletechnicznej. Zapewnione jest oczywiście jego zasilanie z urządzenia typu UPS. Dodatkowo na stanowisku dyspozytorskim zainstalowane jest oprzyrządowanie audiowizualne składające się z: monitora LCD, klawiatury, myszy, zestawu głośnikowego oraz pulpitu mikrofonowego z przyciskiem PTT i pedału PTT.

Rys. 3. Schemat połączeń stanowiska dyspozytorskiego 

UPS – zasilacz awaryjny
PC – komputer dyspozytorski
KBD – klawiatura
MS – mysz
SPK – głośniki
MIC – pulpit mikrofonowy
PED – pedał