Koliber

Wielosystemowy radiotelefon pociągowy „Koliber”

Przeznaczenie i opis

Produkowany przez nas radiotelefon nowoczesnym terminalem komunikacyjnym przeznaczonym do dwustronnej komunikacji w sieciach w Polsce zarządzanych przez PKP PLK S.A. jak i  w sieciach kolejowych innych krajów. Umożliwia dwustronną komunikację audio oraz transmisję danych w paśmie VHF/UHF, w standardzie GSM-R lub GSM/GPRS. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w moduł „czarnej skrzynki” rejestrujący rozmowy oraz zdarzenia w sieci radiowej. Rozbudowana funkcjonalność radiotelefonu ułatwia jego obsługę oraz nadzór nad eksploatacją (identyfikacja użytkownika/pojazdu, monitoring ruchu w oparciu o dane z GPS). Produkt nasz posiada wymagane przepisami certyfikaty oraz dokumenty zezwalające na jego stosowanie w sieciach kolejowych na terenie Polski oraz poza granicami. Radiotelefon pociągowy Koliber jest nowoczesnym produktem wykonanym przy wykorzystaniu współcześnie stosowanych narzędzi projektowych oraz technologii stosowanych w elektronice przemysłowej.  

Urządzenie produkowane jest w wersji modułowej oraz w wersji rack 19”. Może pracować jako zestaw przewoźny w kabinach lokomotyw wszystkich typów i innych pojazdach szynowych użytkowanych przez operatorów kolejowych. Wersja stacjonarna stosowana jest jako stacja bazowa eksploatowana na stanowiskach dyspozytorskich. 

Prezentowane urządzenie gwarantuje użytkownikowi sieci radiotelefonicznej sprawne i wygodne komunikowanie się w ramach istniejącej struktury sieci i przy wykorzystaniu stosowanych sposobów i metod komunikowania się. Zapewnia realizację połączeń wykorzystując stosowaną na PKP sygnalizację tonową (Zew1, Zew2, Zew3), nadaje i odbiera sygnały alarmu (Radio- Stop), zapewnia realizacje transmisji głosu. Dodatkowo urządzenie pozwala na realizację dodatkowych funkcji, tj. obsługę selektywnego wołania w standardzie Selcall, kodowanie CTCSS/DCS, transmisji danych, GPS, współpracę z aplikacjami komputerowymi.

W Polsce od dłuższego czasu na kolei wdrażany jest system GSM-R pozwalający na sterowanie ruchem kolejowym oraz komunikację audio w standardzie cyfrowym. Radiotelefon nasz, obsługujący standard cyfrowy i analogowy, pozwala przewoźnikom na elastyczne dostosowanie parametrów technicznych swojego taboru do nowych rozwiązań wdrażanych na szlakach kolejowych. Dodatkową zaletą naszego rozwiązania jest fakt, że upgrade radiotelefonu Koliber VHF do pracy w standardzie GSM-R nie wymaga zmian w instalacji teletechnicznej pojazdu i trwa około 2 godziny. 

Dostępne wersje:

Radiotelefon pociągowy Koliber VHF - wersja stacjonarna

Radiotelefon pociągowy Koliber VHF - wersja przewoźna 1-kabinowa

Radiotelefon pociągowy Koliber VHF - wersja przewoźna 2-kabinowa

Świadectwo dopuszczenie do eksploatacji nr U/2006/0169, bezterminowe, wydane przez Urząd Transportu Kolejowego z dnia 18.01.2006r.

Dwusystemowy radiotelefon pociągowy Koliber GSM-R/VHF - wersja przewoźna 1-kabinowa

Dwusystemowy radiotelefon pociągowy Koliber GSM-R/VHF - wersja przewoźna 2-kabinowa

Świadectwo dopuszczenie do eksploatacji nr U/2015/0108, bezterminowe wydane przez Urząd Transportu Kolejowego z dnia 30.12.2015r.

Certyfikat badania typu WE składnika interoperacyjności nr 1467/1/CB/15/CCO/PLENDE/337 z dnia 25.02.2016 roku.