Koliber

Wielosystemowy radiotelefon pociągowy „Koliber”

Funkcjonalność

Funkcjonalność radiotelefonu Koliber VHF.

Ważnym zamierzeniem konstrukcyjnym było osiągnięcie maksymalnej funkcjonalności przy zachowaniu prostoty konstrukcji. Wykorzystanie opisanej wyżej technologii pozwoliło na wdrożenie następujących rozwiązań funkcjonalnych radiotelefonu:

1.  Realizacja funkcji nadawania i odbioru sygnałów audio.
2.  Nadawanie i odbiór sygnałów specjalnych PKP Zew1, Zew3.
3.  Realizacja funkcji Radio-Stop.
4.  Przesyłanie komunikatów tekstowych.
5.  Transmisja danych.
6.  Funkcja „czarnej skrzynki” (rejestracja zdarzeń i sygnałów audio).
7.  Rozwiązania wykorzystujące system GPS.
8.  Nowoczesny system identyfikacji użytkowników.
9.  Synchronizacja czasu w oparciu o sygnał GPS.
10. Rozwiązania gwarantujące pełną zdalną komunikację z urządzeniem.
11. Swobodna konfiguracja parametrów obsługi konsoli operatorskiej (programowalne klawisze, intuicyjne menu, itp.).
12. Możliwość upgradu urządzenia do wersji dwusystemowej Koliber GSM-R/VHF.
13. Uniwersalność konstrukcji – zgodność konstrukcji urządzenia przewoźnego i stacjonarnego.
14. Zasilacz o bardzo szerokim zakresie napięć wejściowych (15-212 VDC) – uniwersalność konstrukcji stosowanej w każdym typie lokomotywy.
15. Trwałość i odporność mechaniczna konstrukcji.
16. Łatwość obsługi serwisowej.
17. Powtarzalność elementów konstrukcyjnych.
18. Możliwość wykorzystanie urządzenia w budowie zdalnie sterowanych sieci radiołączności na PKP.